Zuid-Holland • Funeral Assist (2024)

Funeral Assist Regio

Zuid-Holland

Uitvaartbureau Funeral Assist Zuid-Holland
Marconistraat 80
2809 PE Gouda

Zwaalweg 10-12
2991 ZC Barendrecht

0182 515 316
uitvaartbureau@funeralassist-zh.nl

Funeral Assist Regio

Zuid-Holland

Uitvaartbureau Funeral Assist Zuid-Holland
Marconistraat 80
2809 PE Gouda

Zwaalweg 10-12
2991 ZC Barendrecht

0182 515 316
uitvaartbureau@funeralassist-zh.nl

Funeral Assist Zuid-Holland

Veelzijdig en betrokken

Funeral Assist Zuid-Holland bedient het meest dichtbevolkte gebied van Nederland. Van de grote steden zoals Gouda, Rotterdam, Dordrecht, Leiden en Den Haag, tot aan de kleinere dorpen aan de Hollandsche IJssel, de Lek en de Waal. Allemaal plekken met eigen gewoonten en culturen. Onze mensen zijn bekend in de steden en de polders van het Groene Hart en kennen het allemaal.
In deze veelzijdige regio staat staat Funeral Assist Zuid-Holland dag en nacht klaar om uitvaartondernemers in de regio op alle vlakken te ontzorgen. Met oog voor diversiteit zijn wij uw steun en toeverlaat op de achtergrond. Van overbrengen, verzorgen en opbaren, tot het leveren van rouwgoederen, uitvaartkisten, staatsievervoer en extra personeel. U kiest zelf hoeveel van het proces u uit handen geeft. Kwaliteit, betrokkenheid en 100 procent servicegerichtheid; dat is wat u van ons kunt verwachten.

Funeral Assist Zuid-Holland biedt een uitgebreid dienstenpakket voor volledige ontzorging en een optimaal afscheid

Alles in goede handen bij familiebedrijf

Funeral Assist Zuid-Holland is van oorsprong een familiebedrijf, dat sinds 1959 is geworteld in Gouda. Vandaag de dag is de familie flink uitgebreid tot een gemêleerd team van enthousiaste mannen en vrouwen, zowel jong als wat ouder, met diverse karakters. De collega’s zijn allemaal harde werkers die met hun professionaliteit en deskundigheid altijd voor iedereen in de regio klaarstaan en hun werk met veel respect en toewijding doen. U kunt het werk met een gerust hart aan ons overlaten. De families en hun overleden dierbare zijn bij ons in goede handen.

Wenst u gebruik te maken van onze dienstverlening of bent u benieuwd naar de mogelijkheden en tarieven? Neem gerust contact met ons op.

Vertrouwd samenwerken

Strategisch in Zuid-Holland

Wij zijn trots op onze hoofdvestiging in Gouda, midden in het Groene Hart van de Randstad met haar typisch Hollandse landschap van vlakke polders, molens en koeien in de wei. Daarnaast hebben wij een ondersteunende vestiging in Barendrecht onder de rook van Rotterdam tussen de grote rivieren. Door de strategische ligging aan de rand van Gouda en Barendrecht zijn wij uitstekend bereikbaar en kunnen onze auto’s makkelijk en snel naar hun bestemming rijden.

Elke locatie heeft een kistendepot, verzorgingsruimte, koelfaciliteiten en mobiele opbaarbenodigdheden voor gebruik op externe locaties. Tevens is iedere vestiging ingericht als afscheidslocatie voor het opbaren van overledenen. Hiervoor is een ontvangstruimte voor families en opbaarruimte beschikbaar. Met onze uitgebreide faciliteiten kunnen wij u, als uitvaartondernemer volledig ontzorgen.

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij handelen uit naam van uw organisatie en dragen volgens uw wensen bij aan een waardig afscheid.

Funeral Assist medewerkers zijn gelijkwaardige collega’s

“Funeral Assist Zuid Holland is voor ons al meer dan 20 jaar een begrip! Bijna vanaf het begin van onze uitvaartonderneming werken we zeer plezierig met elkaar samen. Voor ons zijn de medewerkers van Funeral Assist gelijkwaardige collega’s, zonder hun deskundige inzet en beschikbaarheid, zouden we niet de kwaliteit kunnen bieden die wij als uitvaartbegeleidsters voor ogen hebben. Ze zijn voor ons een onmisbare schakel in de uitvaartwereld.”

Jaqueline Vegt, Uitvaartbegeleiding Ammoniet

Punctuele zorg en een blinkend wagenpark!

“Toen ik in 2005 het werk van mijn vader voortzette, maakte ik kennis met Straver Mobility. Ik kwam er al snel achter dat directie en medewerkers een grote passie hebben voor alles wat met mobiliteit rondom de uitvaart te maken heeft. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot Funeral Assist Zuid-Holland. De passie is gebleven: punctuele zorg rondom opbaringen en een modern en blinkend wagenpark!”

Wim Baelde, Baelde Uitvaarten

Funeral Assist werkt met hart en ziel én verstand!

“In de 15 jaar dat wij samenwerken is de betrouwbaarheid en deskundigheid van de collega’s van Funeral Assist consistent gebleken. De collega’s werken met hart en ziel en gebruiken hun verstand. Meermalen komen nabestaanden na verloop van tijd terug op bijvoorbeeld het verzorgen van de overledene. Ze vertellen hoezeer het hen gesteund en getroost heeft dat de collega’s het werk op integere en betrokken manier hebben gedaan. Dit geeft de families echt een steun in de rug. Ik app de betrokken collega’s dan achteraf en bedank hen voor hun inzet. Het antwoord: ‘Geen dank, wij doen dit met liefde’.”

Joanne Plattel, Plattel & van Gils

Ons team

24/7 voor u beschikbaar

Een gemixt team van betrouwbare medewerkers staat bij Funeral Assist Zuid-Holland voor u klaar. De één is een nieuwsgierige nieuwkomer, de ander heeft jarenlange ervaring, maar allemaal zijn het deskundige mannen en vrouwen die passie hebben voor hun vak.

De collega’s van het Uitvaartbureau zijn de verbindende factor tussen opdrachtgevers, uitvaart gerelateerde instellingen, de uitvoerende zorgteams en onze partners op het gebied van staatsievervoer. Zij organiseren en bewaken de benodigde dienstverlening, informeren betrokkenen en geven advies. Zo staat u er als uitvaartondernemer niet alleen voor.

De zorgteams en gastdames zijn de uitvoerende medewerkers die vakkundig en met aandacht de laatste zorg verlenen, de overledene overbrengen en de opbaring regelen. Een zorgteam bestaat uit twee medewerkers. Dagelijks staan meerdere zorgteams paraat om de uitvaartondernemers zo goed en snel mogelijk te ondersteunen. Onze medewerkers denken met u mee in oplossingen, zijn flexibel en betrouwbaar en leveren met maatwerk nèt dat beetje extra service.

Ons team

24/7 voor u beschikbaar

Een gemixt team van betrouwbare medewerkers staat bij Funeral Assist Zuid-Holland voor u klaar. De één is een nieuwsgierige nieuwkomer, de ander heeft jarenlange ervaring, maar allemaal zijn het deskundige mannen en vrouwen die passie hebben voor hun vak.

De collega’s van het Uitvaartbureau zijn de verbindende factor tussen opdrachtgevers, uitvaart gerelateerde instellingen, de uitvoerende zorgteams en onze partners op het gebied van staatsievervoer. Zij organiseren en bewaken de benodigde dienstverlening, informeren betrokkenen en geven advies. Zo staat u er als uitvaartondernemer niet alleen voor.

De zorgteams en gastdames zijn de uitvoerende medewerkers die vakkundig en met aandacht de laatste zorg verlenen, de overledene overbrengen en de opbaring regelen. Een zorgteam bestaat uit twee medewerkers. Dagelijks staan meerdere zorgteams paraat om de uitvaartondernemers zo goed en snel mogelijk te ondersteunen. Onze medewerkers denken met u mee in oplossingen, zijn flexibel en betrouwbaar en leveren met maatwerk nèt dat beetje extra service.

Interesse in een gesprek?

Maak een vrijblijvende afspraak

Wilt u kennismaken, de mogelijkheden bespreken, een kijkje op onze vestigingen in de regio Zuid-Holland nemen? U bent van harte welkom!

Neem contact op

Zuid-Holland • Funeral Assist (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated:

Views: 6135

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.